Klubblicens

Förändring av Banlicens 2016

Bakgrund:

Olycksfallsförsäkringen för förare i Banlicensen, försvinner efter den 31 december 2015. Funktionärer och publik är fortfarande försäkrade via Banlicensen. Effekterna av förändringen innebär följande:

1. Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA, har full försäkring. Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.

2. Klubblicens 500kr/år (En personlig licens för en förare som köps via Svemo TA)

Gäller vid,
– En Svemo-ansluten klubbs godkända träningsverksamhet på Svemo godkända banor i alla grenar i hela landet utom Roadracing och Dragracing.
– Deltagande i klubbtävling tillåts endast i den klubb och gren som anges på licensen.
(Undantaget om tävlingsledaren godkänner andra licensgrenar enligt reglerna för klubbtävling i respektive SR.)
– Klubblicensen har full försäkring.

3. ProvaPå – licens: 150 kr/person/tillfälle

– Gäller alla som inte har licens, är 13 år och äldre och enbart vid körning vid av klubben godkänd ProvaPå-verksamhet eller träningsarrangemang. Inte vid tävling.
– ProvaPå-licens kan köpas i form av ”licens/kvitto” i pappersform och ska innehålla uppgifter på den aktiva. De kan köpas på plats direkt av klubben och gäller det datum den utfärdats.
– ProvaPå-licensen har en full försäkring.

Sammanfattning:

Vid träningsverksamhet på Svemo godkända banor krävs att föraren har:

– ProvaPå-licens
eller
– Klubblicens (oavsett gren)
eller
– Baslicens (oavsett gren)
eller
– Nationell licens (oavsett gren)

Vid Klubbtävling på av Svemo godkända banor krävs att föraren har grenbunden Svemo-licens:
(Undantaget om tävlingsledare godkänner andra licensgrenar)

– Klubblicens i den arrangerande klubben och aktuell gren
eller
– Baslicens
eller
– Nationell licens

För att skaffa en Klubblicens i WMSK behöver du göra följande:

  1. Betala medlemsavgiften.
  2. Klubben registrerar dig som medlem i IdrottOnline.
  3. Du går in i Svemo TA, skapar en profil och köper en Klubblicens.
  4. Du får en licensbricka hemsänd via posten. ( Innan brickan kommer hem kan du skriva ut en temporär som gäller vid träning)

OBS! Gör detta i god tid innan säsongen börjar. Klubblicensen behöver du från första träningsdagen.

Länkar:

Köp av klubblicens på Svemo TA

Förändringar i licens- och försäkringssystem

Vanliga frågor och svar

Information om Klubblicens

Info om ProvaPå-licens

Tävlingslicens

Våra samarbetspartners