GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller en ny lag för behandling av personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som reglerar hur vi får använda personuppgifter. Regleringen gäller i hela EU/EES och innebär att det är samma regler för alla företag och föreningar, stora som små, i hela EU.

Den här sidan är under uppbyggnad. Här ska du kunna snart läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter.

Våra samarbetspartners