Årsmöte måndag 9 mars 2020 kl. 19:00!

Årsmöte 2020

Måndag 9 mars kl. 19:00 Klubbhuset Hejla Arena

Anmälan till årsmötet skall göras till kansliet senast 1 mars på
tfn: 0490-36691 eller via e-mail till info@wmsk.se

Välkommen med din anmälan!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari.

Våra samarbetspartners